Priority ZO Strany zelených pro volební období 2014 – 2018:

1) Rozšiřování zeleně, její kvalitní údržba a ochrana životního prostředí

2) Vyvážená a transparentní podpora volnočasových aktivit obyvatel města

3) Zvyšování bezpečnosti

4) Eliminace heren

5) Systematická podpora kultury

6) Podpora škol a vzdělávání

7) Rozvoj maloobchodní sítě

8) Štíhlý úřad a jeho efektivní výkon

9) Podpora seniorům , imobilním a lidem bez domova

10) Důsledná ochrana a obnova historických památek

11) Dlouhodobý dialog s občany města – správa města věc veřejná

 Naše vize:

„ Pojďme společně měnit tvář našeho města“