31. 5. 2014

Termín: 31. 5. 2014

Účastníci: 12 účastníků z řad členů ZO a veřejnosti

Průběh akce: Sraz v lázeňském areálu a krátké představení místní fauny a flóry. Putování na Lestkov. Výklad o historii hradu a okolí. Pokračování na Rašovické skály. Výklad o fauně a flóře s upozorněním na vyskytující se vzácné a jedinečné druhy. Sledování diverzity přírody. Fotografování. Sestup do Suchého Dolu, zastávka v restauraci Na Vyhlídce v Rašovicích a návrat podél Ohře do Klášterce.

Vyhodnocení: Skvělá akce, skvělé počasí a mnoho informací o okolní přírodě.

Vycházka LestkovDSC_0002 Výprava na LestkověDSC_0032