17. 9. 2015

19.9.2015 – Přírodovědná vycházka na rašeliništi u Hory Sv. Šebestiána – sraz je v 9.30 hodin na náměstí obce.